Potrzebujesz pomocy?

O firmie


Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

Geschenke E&B GmbH
reprezentowana przez prezesa Matthias Hahn
Gautingerstr. 6
82319 Starnberg
Niemcy
Telefon: +49 (0) 5521 855 460
E-Mail: service@prezenty.pl
VAT UE.: DE325890077

wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy München
Numer w rejestrze handlowym HRB 249766


Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.


Od 09.10.2019 jesteśmy członkiem inicjatywy "FairCommerce"
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.fair-commerce.de

2020-11-28T00:51:16+00:00