Potrzebujesz pomocy?

O firmie


Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:


Geschenke E&B GmbH
reprezentowana przez prezesa Matthias Hahn, Christoph Awe
Lilienthalstraße 3
82205 Gilching
Niemcy
Telefon: +49 (0) 5521 855 460
E-Mail: service@prezenty.pl
VAT UE.: DE325890077
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy München
Numer w rejestrze handlowym HRB 249766
 
Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.


Od 09.10.2019 jesteśmy członkiem inicjatywy "FairCommerce"
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.haendlerbund.de/faircommerce.

2023-02-02T04:07:09+00:00